FRAUENLAUF 2010

24. Frauenlauf Bern  –  13. Juni 2010
Frauenlauf_2010

Laufzeit (5km):
Hatsue 43.12
Monika 37.09
Mona 44.21
Irma 50.07
Rita 45.12
Renate 44.09

Laufzeit(10km)
Renata 51.18 (nicht auf Foto)